Co to jest konkurencja?

Konkurencja – definicja

Konkurencja – to zjawisko rynkowe, polegające na wzajemnym oddziaływaniu przedsiębiorstw na siebie. Jest ono skutkiem działania czynników rynkowych (podaż i popyt), w wyniku których przedsiębiorstwa starają się zdobyć jak największy udział w rynku. Konkurencja prowadzi do ciągłego doskonalenia produktów oraz usług, a także obniżania cen.

Modele konkurencji

Konkurencja monopolistyczna

Konkurencja monopolistyczna to forma konkurencji, w której występuje tylko jeden producent danego dobra. Producent ten kształtuje ceny na podstawie swojej zdolności do pokrycia kosztów produkcji oraz zysku. Ponieważ na rynku nie ma innych producentów, konkurentów, może on dowolnie regulować ceny.

Konkurencja doskonała

Konkurencja doskonała to forma konkurencji, w której istnieje nieskończona liczba producentów danego dobra. Każdy producent wytwarza taki sam produkt i oferuje go po takiej samej cenie. Konkurencja doskonała prowadzi do spadku cen oraz zwiększenia produkcji.

Konkurencja oligopolistyczna

Konkurencja oligopolistyczna to forma konkurencji, w której istnieje niewielka liczba producentów danego dobra. Każdy producent oferuje produkt podobny do produktów innych producentów. Konkurenci starają się zdobyć jak największy udział na rynku, poprzez obniżanie cen oraz podnoszenie jakości oferowanych produktów.

Pozytywne efekty konkurencji

Konkurencja prowadzi do ciągłego doskonalenia produktów oraz usług, a także obniżania cen. Przedsiębiorstwa wytwarzające produkty konkurencyjne muszą dostosowywać się do zmieniających się warunków na rynku. Jeśli nie zdołają tego zrobić, mogą upaść. Konkurencja jest więc pozytywnym czynnikiem, który motywuje przedsiębiorstwa do ciągłego doskonalenia produktów oraz usług. Ponadto, dzięki konkurencji ceny produktów są niższe niż w przypadku monopolu.

Negatywne skutki konkurencji

Konkurencja może być negatywna, jeśli prowadzi do wzajemnej rywalizacji przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy starają się zdobyć jak największy udział na rynku, co prowadzi do ciągłego obniżania cen. W rezultacie producenci otrzymują mniejsze marże, a część zysków przeznaczają na cele marketingowe, co powoduje wzrost cen produktów. Negatywne skutki konkurencji bywają więc szkodliwe dla konsumentów.

Analiza konkurencji – kryteria

Konkurencja może być analizowana na podstawie kilku kryteriów. Najważniejsze z nich to:

– liczba producentów

– homogeniczność produktów

– stopień elastyczności cenowej

– wielkość rynku

– zdolność producentów do pokrycia kosztów produkcji oraz zysku.

Strategie konkurencji

Strategie konkurencji można podzielić na cztery grupy:

– strategia cenowa

– strategia jakościowa

– strategia produktowa

– strategia promocyjna.

Podsumowanie

Konkurencja to zjawisko rynkowe, polegające na wzajemnym oddziaływaniu przedsiębiorstw na siebie. Jest ono skutkiem działania czynników rynkowych (podaż i popyt), w wyniku których przedsiębiorstwa starają się zdobyć jak największy udział w rynku. Konkurencja prowadzi do ciągłego doskonalenia produktów oraz usług, a także obniżania cen.